Meillä on dataa ≠ Meillä on tietoa

Oli­si­ko aika kult­tuu­ri­muu­tok­sel­le? Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­sun tuot­ta­man lisä­ar­von perus­te­le­mi­nen on help­­poa-  tai niin­hän sitä luu­li­si. Onpa­han yri­tyk­ses­säm­me teh­ty aihees­ta tuo­re mais­te­rin tut­kin­non lop­pu­työ­kin. ”Voit­ta­ja on se, jol­la on eni­ten tava­raa kuol­les­saan” -ajat­te­lu on val­lal­la mones­sa lii­ke­toi­min­nan dataa (eri­tyi­ses­ti sitä isoa laa­tua) ham­straa­vas­sa ja säi­lö­väs­sä yri­tyk­ses­sä. Kuten tie­dol­la joh­ta­mi­sen val­ta­kau­den alet­tua on kui­ten­kin pys­tyt­ty tun­nus­ta­maan, tul­kit­se­ma­ton […]