Kasvuvauhti myötätuulessa: Visionbay muutti uusiin tiloihin

Vision­bayn kas­vu on hyväs­sä vauh­dis­sa, mikä toi kui­ten­kin muka­naan ahtaut­ta van­hois­sa toi­mi­ti­lois­sa. Onnek­si uut­ta toi­mis­toa ei tar­vin­nut etsiä kau­kaa. Muut­to sujui mut­kat­to­mas­ti Kam­pin Auto­ta­lon sisäl­lä rapus­ta toi­seen. Nyt kaik­ki mah­tu­vat saman katon alle. Vision­bay Solu­tions Oy:n näky­mät toi­mi­ti­lo­jen­sa ikku­nois­ta Kam­pis­sa yli Hel­sin­gin kes­­kus­­ta-alu­een ovat innos­ta­vat. Vili­nää ja elä­vää kau­pun­kia, aivan kuten toi­mis­ton sei­nien sisä­puo­lel­la­kin. ”Kol­me vuotta […]