Avoin työtehtävä: Business Intelligence -konsultti

Nau­tit­ko datan paris­sa työs­ken­te­lys­tä ja haluat­ko aut­taa asiak­kai­ta­si menes­ty­mään tie­dol­la joh­ta­mi­sen avul­la? Etsim­me nyt Vision­bay Solu­tion­sil­le Busi­ness Intel­li­gence -kon­sult­tia vas­taa­maan asiak­kai­den BI-prosesseista.