Tiedolla toimimisen filosofia puree BI-konsultti Milla Rintamäkeen

Vision­bay Solu­tions Oy:stä tie­to­va­ras­toin­nin ja talous­da­tan osaa­ja Mil­la Rin­ta­mä­ki löy­si hen­gen­hei­mo­lai­sia, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta samois­ta asiois­ta ja uskal­ta­vat miet­tiä tie­dol­la joh­ta­mis­ta kokonaisuutena.