BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­sult­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­bia-pää­käyt­tä­jä­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la tavalla.