Pk-yrityksen tiedolla johtaminen rakentuu kolmen kirjainyhdistelmän ympärille

Lähes jokai­ses­ta yri­tyk­ses­tä löy­tyy tänä päi­vä­nä kol­me ydin­jär­jes­tel­mää: ERP-, CRM- ja HR. Nii­hin tal­len­tu­nees­ta datas­ta hae­taan vas­tauk­sia ensi­si­jai­ses­ti yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen ja lii­ke­vaih­don kas­vuun. Miten tämä osuu tie­dol­la johtamiseen?