Scale-Up-yhtiön talousjohtajan Excel-virityksen viimeinen kesä

Monen pk-yri­tyk­sen “ydin­ra­port­ti” on teh­ty Exce­lil­lä ja sitä käy­te­tään yhdes­sä kaik­kien tulos­vas­tuul­lis­ten kes­ken. Yri­tyk­sen kas­vaes­sa tau­luk­ko­las­ken­taoh­jel­mis­to voi hai­ta­ta kas­vun hallintaa.