MEILLE TÖIHIN

Great Place to Grow.

Sta­ria Oyj osti Vision­bay Solu­tions Oy:n syk­syl­lä 2022. Kan­sain­vä­li­se­nä kas­vu­yri­tyk­se­nä tar­joam­me moni­puo­li­sia ura­mah­dol­li­suuk­sia ja eri­lai­sia kehityspolkuja. 

Sta­ria­lai­sia on jo noin 500, olet­ko sinä uusi kollegamme?

 

Sta­ria on tule­vai­suu­den työpaikka 

Olem­me saa­neet Futu­re Workplaces ser­ti­fi­kaa­tin, jos­ta olem­me todel­la ylpeitä!

Futu­re Workplaces -ser­ti­fioin­nin ansait­se­vat työ­nan­ta­jat, joil­la on yri­tys­kult­tuu­ri joh­ta­juu­den yti­mes­sä. Tämä näkyy erin­omai­se­na työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­se­na ja poik­keuk­sel­li­sen kor­kei­na Siq­ni-kyse­lyn pisteinä.

Myyntijohtaja hiihtolenkillä: sivakoidessa voi ratketa mutkikaskin ongelma

Omistajapohja laajeni: Visionbayllä juhlittiin uusia osakkaita

Antti Aittamaa: BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta

Tiedolla toimimisen filosofia puree BI-konsultti Milla Rintamäkeen